Informačný seminár INDIVIDUAL FELLOWSHIPS vo Vedeckom parku UK

Oddelenie projektov Rektorátu UK si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS na predkladanie žiadostí o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.


11. 04. 2017 15.25 hod.

Akcie Marie Skłodowska-Curie – individuálne štipendiá (MSCA-IF) sú súčasťou programu Horizont 2020 a podporujú kariérny rast výskumných pracovníkov a pracovníčok. Cieľom je zvýšiť kreatívny a inovatívny potenciál výskumníkov a zlepšiť ich zručnosti výmenou znalostí prostredníctvom cezhraničnej a medzisektorovej mobility. Program je vhodným nástrojom, ako na Vaše pracovisko získať šikovných výskumníkov zo zahraničia.

Seminár zahŕňa:

• predstavenie programu,

• aktuálne podmienky a termíny výzvy,

• proces prípravy žiadosti a hodnotenia,

• prezentáciu podporných služieb Oddelenia projektov RUK .

 

Dátum a čas:

27. apríl 2017 (štvrtok), od 14.00 – 15.30 h

Miesto:

Vedecký park UK - konferenčná miestnosť,

Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 

 

Účasť na podujatí, prosím, potvrďte registráciou na

https://goo.gl/forms/TWXqJ3nFGMVAh9cG3.