Udalosti

Vedecký park UK slávnostne otvorený

BRATISLAVA 26. februára 2016: Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený! Orientuje sa prevažne na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21.storočia. Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. EUR.

Na slávnostnom otvorení Vedeckého parku UK sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Ing. Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ing. Dušan Chrenek, zástupcovia veľvyslanectiev v SR, vedenie UK a fakúlt UK, predstavitelia ostatných univerzít v SR, ako aj ďalší významní hostia.

Vedecký park UK poskytuje priestor pre interdisciplinárny výskum – nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi. „Vedecký park UK predstavuje unikátne centrum s najmodernejším technologickým vybavením, ktoré prepojí výskum s praxou. Otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vo Vedeckom parku UK, ktorého základný kameň bol položený 27. februára 2014, skúmajú vedci nové diagnostické postupy na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení, akými sú napríklad autizmus, skleróza multiplex, obezita či Crohnova choroba. „Výskum nových diagnostických postupov v oblasti biomedicíny (genomiky, proteomiky a metabolomiky) sa zameriava na vyhľadávanie, indikáciu, diagnostiku a skríning vybraných typov dedičných porúch a ochorení. Výstupy tohto výskumu umožnia individuálny prístup v terapii pacientov – tzv. personalizovanú medicínu,“ približuje riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Ďalšou časťou výskumu sú aj biotechnologické aktivity. Výskumný tím tu pracuje na vývoji efektívneho spôsobu produkcie rekombinantných proteínov pre terapeutické a diagnostické účely. Zároveň sa venuje produkcii enzýmov používaných v potravinárstve a farmaceutickom priemysle. Súčasťou tohto výskumu sú aj rastlinné biotechnológie, ktoré sa zaoberajú odstraňovaním kontaminujúcich záťaží (dekontamináciou ťažkých kovov z pôdy a prostredia fytoremediáciou).

V oblasti environmentálnej medicíny vyvíjajú výskumníci metódy a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie faktorov prostredia, ktoré predstavujú vážne environmentálne riziká pre ľudské zdravie.

Vo Vedeckom parku UK však nachádzajú uplatnenie aj spoločenskovedné a humanitné disciplíny, ktoré sa podieľajú na legislatívnej podpore transferu nových technológií do spoločenskej praxe, ako aj pri riešení otázok spojených s bioetikou. Zabudovanie práve týchto odborov je, pokiaľ ide o vedecké parky, unikátnym prístupom.

Prípravy na slávnostné otvorenie Vedeckého parku UK vrcholia

Pozvánka

S radosťou oznamujeme, že slávnostné otvorenie Vedeckého parku UK v Bratislave sa uskutoční v piatok 26. 2. 2016 na Ilkovičovej 8 v Mlynskej doline. 

Zúčastniť sa môžu len pozvaní hostia. 

Nové výskumno-vedecké a servisné centrum

.
zľava: Ján Turňa (riaditeľ CUSP), Ming Li (viceprezident ZTE Corporation), Pavel Čičák (dekan FIIT STU)

Bratislava, 25. novembra 2015: Dohodu o vybudovaní nového vedecko-výskumného a servisného centra včera podpísali spoločnosť ZTE Corporation, Vedecký park Univerzity Komenského (CUSP) a Fakulta Informatiky a Informačných technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (FIIT STU). Hodnota investície je 20 mil. Euro a jej cieľom je vytvoriť takmer 100 nových pracovných miest do roka 2020.

Náplňou centra bude aplikovaný výskum v oblastiach informačných a komunikačných technológii, biotechnológie, bioinformatiky a súvisiacich medziodborových oblastiach. Nové centrum nebude požadovať štátnu dotáciu SR. K podpisu dohody prišlo počas summitu "Čína + 16" v Suzhou (Čína).

Ako uviedol riaditeľ CUSP Ján Turňa: "Je veľmi významné, že globálna technologická spoločnosť ZTE Corporation sa rozhodla vybudovať svoje vedecko-výskumné a servisné centrum práve v Mlynskej doline spolu s Vedeckým parkom UK a FIIT STU. Ťažiskom vývoja v novom centre bude multidisciplinárne riešenie medzi biomedicínou a informačnými- technológiami."

Dekan FIIT STU Pavel Čičák dodal: "Z pohľadu nových technológií a výskumu v oblasti aplikovanej informatiky je Čína ďaleko pred nami. Ak sa nám podarí preniesť časť jej know-how na Slovensko a spoločne s našimi odborníkmi posunúť vývoj dopredu, je to pre nás obrovská príležitosť."

Ako uviedol Ming Li, viceprezident ZTE Corporation, ZTE pozorne sleduje rozvíjajúce sa trendy a výzvy v oblasti informačných technológií, čo je aj spoločným cieľom všetkých partnerov a ich zákazníkov. S 20-timi vedecko-výskumnými centrami a 108 pobočkami vo svete, sa ZTE angažuje do informačno-komunikačných riešení zameraných na hlavné priemyselné odvetvia, verejných i podnikových klientov. S novým vedecko-výskumným centrom prinesie ZTE na Slovensko svoje globálne skúsenosti a inovácie.

---------------------------------------

Vedecký park Univerzity Komenského (CUSP) vznikol v júli 2015 s cieľom zvýšiť inovatívnu atraktívnosť Slovenska. Svojimi aktivitami prepája akademicko-vedeckú sféru s industriálnou a štátnou a ako funkčná platforma umožňuje vytvárať a prinášať nové, inovatívné riešenia vyplývajúce z potrieb trhu a smerovania EÚ. CUSP je zameraný na oblasti biomedicíny, biotechnológie, enviro-medicíny a sociálnych výziev. 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní a je prvou fakultou na Slovensku s týmto poslaním. Vznikla na základe požiadaviek trhu v roku 2003 a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. V súčasnosti vychováva viac ako tisíc študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské).

ZTE Corporation bola založená v roku 1985 a je najväčšou registrovanou čínskou telekomunikačnou spoločnosťou na burzách cenných papierov v Hong-Kongu a Shenzene. ZTE Corporation je súčasne strategickým technologickým partnerom nového slovenského mobilného operátora 4. ZTE Corporation je globálnym lídrom v poskytovaní telekomunikačných zariadení a inovatívnych riešení pre svojich zákazníkov v 160 krajinách.

Ďalšie informácie vám poskytne:

Dipl. Ing. Michal Ries,
Vedecký park Univerzity Komenského
michal.ries@uniba.sk

 

Autorka: Ing. Petra Kotuliaková

Otvárame už čoskoro!

Konečné práce prípravy parku sú už skoro na konci, a preto s radosťou oznamujeme, že Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave bude už čoskoro otvorený! 

Pre viac informácií sledujte náš web.

 

   

Slávnostné položenie základného kameňa

Pozvánka

Dňa 27.2.2014 o 10.00 sa v blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa UVP UK.

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"