"Prečo a ako komercializovať výskum v life science?" - 28.2.2019

Registrujte sa na prednášku "Prečo a ako komercializovať výskum v life science?", ktorú organizuje Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava.


01. 02. 2019 14.54 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Pilotná prednáška, ktorej cieľom je prebudiť a podporiť záujem o life sciences a ich aplikované využitie v praxi, poskytnúť globálny pohľad na life science priemysel a otvoriť hlavné témy komercializácie. Na pilotnú prednášku budú nadväzovať tri ďalšie prednášky počas letného semestra, pričom každá prednáška bude špecificky zameraná na vybranú problematiku komercializácie v life science.

Prednáška sa uskutoční 28.2.2019, 17.00-18.00 v konferenčnej miestnosti č. 187 (prízemie) Vedeckého parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava.

Registrujte sa na adrese bit.ly/LIFEUKBA.