INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA 2

4. februára 2020 si už tradične pripomenieme Svetový deň proti rakovine. Pri tejto príležitosti bude Nadácia Výskum Rakoviny organizovať osvetovú konferenciu, ktorej sa môžete zúčastniť aj Vy.


03. 02. 2020 21.32 hod.

4. februára 2020 si už tradične pripomenieme Svetový deň proti rakovine – World Cancer Day.

Pri tejto príležitosti bude Nadácia Výskum Rakoviny organizovať konferenciu

 

INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA 2

Konferencia sa bude konať 4. 2. 2020 v zasadačke areálu SAV na Patrónke.

Ak sa nemôžete zúčastniť na konferencii, môžete položiť prednášajúcim otázky vopred online, a to od 29. januára prihlásením sa na www.sli.do – vyplňte za znakom # WCD-BA a ste tam. Návod nájdete >>TU<<. Vaša otázka sa môže dostať na popredné miesta v dôležitosti v prípade, ak za ňu zahlasujú ďalší účastníci, ktorí sa zapoja do online slido #WCD-BA.

Registrácia: 9.00 h

Otvorenie konferencie: 10.00 h

Program

10.10 h
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Katedra biologických a lekárskych vied, FTVŠ UK Bratislava
Telocvik pre detských onkologických pacientov počas liečby v Národnom ústave detských chorôb

10.35 h
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV
Cvičenie na predpis: úloha pohybovej aktivity v prevencii a liečbe onkologických ochorení.

11.00 h
Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc
Head of the Department of Physical Medicine, Rehabilitation and Occupational Medicine, Medical University of Vienna, Austria
Cancer Rehabilitation

11.40 h
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV
Význam výživy v prevencii a v liečbe onkologických ochorení

12.05 h
PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.
Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB,
Psychoonkologické centrum NOKTUA
Pocit kontroly v živote onkologických pacientov

12.25 h
Kristýna Maulenová, MSC.
Amélia, z.s.
Co potřebují onkologičtí pacienti v České republice?: Poznatky ze dvou navazujících výzkumů

12.50 h
Ing. Michal Gála, PhD.
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Inteligentné textílie v medicíne: komfortné monitorovanie vitálnych funkcií

Ukončenie konferencie: 13.30 h


Viac informácií o podujatiach organizovaných k Svetovému dňu proti rakovine 2020 nájdete na stránke Nadácie Výskum rakoviny.