Letná škola Pangenomiky v Talianskom Como


01. 08. 2022 10.38 hod.
Od: Tomáš Sládeček

Začiatkom júla 2022 sa v Talianskom Como konala letná škola pangenomiky. Účastníci mali možnosť si vypočuť množstvo prednášok, od tých teoretickejších venujúcim sa súčasným algoritmov a opisu rôznych riešení aktuálnych problémov, až po tie praktickejšie prezentujúce prekážky a riešenia pri implementácii dosiahnutých poznatkov v reálnom živote.

Pangenomika je jednou z najhorúcejších tém súčasnej bioinformatiky. Doterajšia lineárna reprezentácia genómu nie je postačujúca pre robustné analýzy dát a pravdivé zachytenie variability v rámci populácie. Ako vhodnejší model, sa čím ďalej tým viac ukazuje grafová štruktúra genómu, ktorej konštrukcia, používanie a interpretácia však vyžaduje netriviálne riešenia. Cieľom projektov ALPACA a PANGAIA je práve vyškolenie mladých vedcov, ktorí sa s týmito problémami oboznámia a potenciálne navrhnú ich riešenia. Letnej školy sa zúčastnili aj doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD. s vlastnou prezentáciou a Tomáš Sládeček, MSc. ako účastník, ktorý je taktiež členom riešiteľského kolektívu projektu PanClinCov (313011ATL7).