Nadnárodná akcia Eco x Digital Budapešť - streda 28. novembra

Hlavnými tézami akcie sú trvalo udržateľné letiská + mobilita na pozemných komunikáciách, čerstvé potravinárstvo a zelená energia. Táto akcia je organizovaná ako súčasť ekologicky inovatívneho projektu EcoInn Danube, kde VP UK je partnerom.


16. 11. 2018 12.48 hod.

Každý, kto má záujem o ekoinovácie, nové technológie a digitálne riešenia sa môže zaregistrovať na túto akciu.
Podrobnosti o udalosti nájdete na adrese: http://ecoxdigital.eu/

Hlavné tézy sú:

  • Trvalo udržateľné letiská + mobilita na pozemných komunikáciách (hosťujúci účastník: Budapest Airport - www.bud.hu)
  • Čerstvé potravinárstvo (hosť: Eisberg Hungary - www.eisberg.hu)
  • Zelená energia (hosť: Alteo - www.alteo.hu)

Stretnutia budú odrážať skutočné potreby a požiadavky účastníkov stretnutia – budú otvorené partnerstvám a spolupráci v týchto témach.
Potvrdenými rečníkmi sú riadiace subjekty z Alteo, letisko v Budapešti a Eisberg v Maďarsku.

Organizátori oslovili začínajúce podniky, projektové tímy, inovatívne spoločnosti, centrá transferu technológií, inkubátory, univerzity, študentov, výskumné centrá, vývojové laboratóriá, vývojárov softvéru a digitálnych riešení, eko-hackerov atď. Témy sú zámerne široké.

Účastníkmi môžu byť tí, ktorí chcú:

  • prezentovať a demonštrovať ekologické riešenia, projekty a produkty s hostiteľmi sekcií Alteo, letisko v Budapešti a Eisberg Maďarsko
  • vystavovať technológiu a produkty s plagátom, roll-upom alebo vlastným stánkom
  • zúčastniť sa udalosti

Je to skvelá príležitosť pre začínajúce podniky, univerzity a projektové tímy zapojiť sa do väčších ekologických organizácií - možno potenciálnych partnerov. Účasť je zdarma.

Táto akcia je organizovaná ako súčasť ekologicky inovatívneho projektu EcoInn Danube, kde VP UK je partnerom.

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1