Oxford Nanopore Technology Course

Vedecký park Univerzity Komenského v spolupráci s prestížnym inštitútom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) organizuje 5 dňový kurz zameraný na prácu s modernou sekvenačnou technológiou Oxford Nanopore (ONT).


02. 07. 2024 10.25 hod.
Od: Vedecký park UK

KEDY: 22. - 26. júla 2024

KDE: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava

Kurz prinesie účastníkom najaktuálnejšie poznatky a praktické tréningy zamerané na laboratórnu prípravu vzoriek ako aj bioinformatickú prácu so sekvenačnými dátami ONT.

Prednášky a tréningy budú viesť špičkoví odborníci z EMBL, ako aj zástupcovia laboratórií VP UK, ktorí budúprezentovať ich praktické skúsenosti a výsledky výskumnej činnosti na ONT platforme.

Prístrojovú infraštruktúru pre účely kurzu poskytne spoločnosť NGS GEEKS, a technickú podporu zabezpečia odborníci zo spoločnosti Geneton s.r.o.

Toto podujatie vzniklo za podpory projektu 101160008 (FORGENOM II) HORIZON-WIDERA 2023 ACCESS 02, ktorý je financovaný z prestížneho grantového programu Horizont Európa.

Program

V prípade záujmu sa môžete registrovať na e-mailovej adrese: infocusp.uniba.sk