Celouniverzitný deň otvorených dverí s účasťou Právnickej fakulty

ta3.com, 9. novembra 2019


10. 11. 2019 09.07 hod.

Čo o nás vedia sociálne siete a ako sa meria úspech? Aj tieto otázky rezonovali na pravidelnom dni otvorených dverí Univerzity Komenského v Bratislave. So štúdiom na jednotlivých fakultách sa prišlo oboznámiť mnoho mladých ľudí. Práve takéto podujatia im totiž pomáhajú rozhodnúť sa, akým smerom sa ďalej uberať.

Aj Právnická fakulty pripravila pre záujemcov o štúdium bohatý program. Okrem stretnutia s vedením fakulty, sa stredoškoláci mohli zúčastniť simulovaných súdnych sporov, prehliadok fakulty a pozrieť si výstavu predmetov použitých pri trestnej činnosti.

https://www.ta3.com/clanok/1168795/na-univerzite-komenskeho-bolo-rusno-zaujemcom-otvorila-brany.html