Návšteva poslancov z Českej republiky vo Vedeckom parku UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., spolu s prorektorom pre rozvoj UK doc. Mgr. Vincentom Múcskom, PhD., privítal na pôde Vedeckého parku UK dňa 7. júna 2018 členov Hospodárskeho a Kontrolného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, ktorá sa konala v rámci ich pracovnej návštevy Národnej Rady Slovenskej republiky.


Rektor UK prof. Karol Mičieta privítal delegáciu, predstavil Univerzitu Komenského v Bratislave a odprezentoval hlavné ciele projektu Vedeckého parku UK, jeho špecifické zameranie, ale aj problémy, ktoré vznikali počas budovania, a výzvy, ktoré UK v nadväznosti na VP UK zdoláva. V rámci diskusie sa prebrali aj témy vysokého školstva na Slovensku a v Českej republike, problematika spojená s fungovaním a financovaním vedeckých parkov na Slovensku a ČR, možnosti ich spolupráce a s tým súvisiacich legislatívnych zmien.

Na záver rektor UK prof. Karol Mičieta pozval členov výborov na obhliadku unikátnych laboratórnych priestorov Vedeckého parku UK.