Stretnutie projektového a realizačného tímu Ecoinn

4. pracovné stretnutie partnerov projektu EcoInn Danube 17.-18.7.2018 v nemeckom Stuttgarte.


18. 09. 2018 14.27 hod.
Od: UVP UK

V dňoch 17.-18.7. 2018 sa v Stuttgarte, Nemecko, uskutočnilo 4. pracovné stretnutie partnerov projektu EcoInn Danube i za účasti našich kolegov z Vedeckého parku,  Ing. Tomáša  Adamíka a Mgr. Michala Kajsíka, PhD.
Cieľom stretnutia  bolo vzájomné zdieľanie a  plánovanie pripravovaných aktivít projektu, napr. organizácia medzinárodnej eko udalosti ecoX Digital alebo možnosti podpory a popularizácie eko-inovácie širšej verejnosti.

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1