How to write a competitive proposal for Horizon 2020

4. až 5. decembra 2019 (streda - štvrtok), o 9.00 hod., Vedecký park UK, Ilkovičova 8, Bratislava


07. 11. 2019 14.20 hod.

Pozývame vás na kurz "How to write a competitive proposal for Horizon 2020", ktorý je pripravovaný v rámci rozvojového projektu Going Global. Cieľom tohto projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite Komenského, a to skvalitňovaním doktorandského štúdia prostredníctvom kurzov na rozvoj zručnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti projektového písania.

Pod vedením špičkového zahraničného lektora Dr. Seana McCarthyho, ktorý sa špecializuje na vzdelávanie pracovníkov univerzít a výskumných organizácií v oblasti európskeho výskumu a grantovej podpory z prostriedkov EÚ (program Horizont 2020) sa dozviete ako pripraviť kvalitný projektový návrh (projektovú žiadosť) a ako byť úspešný pri podávaní „konzorciálnych“ projektov. 

Kurz je určený pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bude prebiehať v anglickom jazyku, bez tlmočenia.