EcoInn Danube - Zelená letná škola 2018

Mladé talenty a podnikatelia so zameraním na udržateľné biznis modely majú možnosť zúčastniť sa Zelenej letnej školy, ktorá sa bude konať od 25. do 30. júna 2018 v Bratislave.


06. 03. 2018 12.34 hod.
Od: EcoInn Danube

Ak ste už začali hľadať riešenie udržateľnosti Vášho produktu alebo služby s cieľom uplatniť sa na trhu, Zelená letná škola Vám pomôže s overením biznis modelu. Okrem toho máte možnosť získať odbornú spätnú väzbu od odborníkov v oblasti ekologických inovácií.

Účastníci získajú vedomosti o tom, ako možno úspešne generovať výnosy, aké propagačné kanály sú pre ich cieľovú skupinu najdôležitejšie a ako môžu ochrániť svoje vlastnícke práva. V závere budú prezentovať  svoje projekty odbornej porote.

Podujatie je súčasťou projektu EcoInn Danube implementovaného v rámci nadnárodného programu Dunaja a spolufinancovaný z fondov Európskej únie (príspevok EFRR a IPA).

Prihlášky je možné podať na adrese http://ecoinnovative.eu/green-summer-school-in-bratislava-application-form/ do 30. apríla 2018.

Účasť je bezplatná. Presné miesto konania bude upresnené priebežne. Organizátor pokryje cestovanie a ubytovanie pre obmedzený počet účastníkov v zmysle podmienok účasti: http://ecoinnovative.eu/wp-content/uploads/2018/02/General-Terms-of-Participation.pdf

Aktuálne informácie nájdete na adrese: ecoinnovative.eu/summer-school/

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1