Multiplikačné podujatie projektu SUPER - Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience

Multiplikačné podujatie projektu SUPER a panelovú diskusiu ne tému Život inkubátorov a inkubovaných spoločností na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v utorok 17. októbra 2017 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského.


09. 10. 2017 09.58 hod.
Od: VP UK

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako koordinátor medzinárodného projektu SUPER (Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience) Vás pozýva na Multiplikačné podujatie projektu SUPER  a panelovú diskusiu ne tému Život inkubátorov a inkubovaných spoločností na Slovensku. Podujatie  sa uskutoční v utorok 17. októbra 2017 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského.

Elektronická registrácia na podujatie

Projekt SUPER sa zameriava na vytvorenie systému podpory podnikateľských inkubátorov a podnikania na vysokých školách. Hlavným cieľom Multiplikačného podujatia je predstavenie projektu a zapojenie miestnych a medzinárodných účastníkov do procesu validácie SUPER Nástroja, vďaka čomu bude jeho obsah upravený do konečnej verzie, ktorá bude k dispozícii na webovej stránke projektu SUPER v priebehu augusta 2018. 

Súčasťou podujatia bude aj panelová diskusia na tému Život inkubátorov a inkubovaných spoločností na Slovensku - Kľúčové výzvy a zámery z pohľadu inkubátorov a ekosystému. Účasť v diskusii prisľúbili predstavitelia slovenských inkubátorov ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a tešíme sa na Vašu účasť.

Program podujatia (.pdf, 625 kB)