Podpora podnikateľskej úspešnosti startupov

V priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského sa dňa 17. októbra 2017 uskutočnilo Multiplikačné podujatie projektu „SUPER“ (Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience)


27. 10. 2017 13.19 hod.

V priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského sa dňa 17. októbra 2017 uskutočnilo Multiplikačné podujatie projektu „SUPER“ (Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience) a panelová diskusia na tému Život inkubátorov a inkubovaných spoločností na Slovensku. Koordinátorom medzinárodného projektu „SUPER“ je Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zaujímavej diskusie sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR, vrcholní predstavitelia akademických a neakademických inkubátorov na Slovensku a mnohí ďalší hostia zo Slovenska či zahraničia. Videonahrávka panelovej diskusie bude dostupná na webovej stránke projektu: http://www.super-project.eu.