Prednáška - Bol raz jeden nádor… Súčasný výskum onkologických chorôb a význam pre pacienta.

V rámci cyklu prednášok „Jarné stretnutia v Parku“ sa v piatok, 2. 3. 2018, uskutočnila prednáška MUDr. Pavla Janegu, PhD. s názvom Bol raz jeden nádor… Súčasný výskum onkologických chorôb a význam pre pacienta.


13. 03. 2018 10.33 hod.

V rámci cyklu prednášok „Jarné stretnutia v Parku“ sa v piatok, 2. 3. 2018, uskutočnila v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK  vedecká prednáška MUDr. Pavla Janegu, PhD. s názvom Bol raz jeden nádor… Súčasný výskum onkologických chorôb a význam pre pacienta. Dr. Janega sa vo svojej prednáške venoval problematike onkologického výskumu z pohľadu patologickej anatómie, ale rovnako opísal aktuálne a nové perspektívy ohľadom včasnej diagnostiky, ako aj terapie rôznych typov rakoviny, s primárnym zameraním sa na melanóm.

O tom, že prednáška bola mimoriadne zaujímavá a poučná, svedčilo množstvo otázok, ktoré po prednáške odzneli.