Slovensko riadnym členom EMBL

Slovensko sa po troch rokoch ,,perspektívneho členstva” v Európskom laboratóriu molekulovej biológie (EMBL) stalo jeho riadnym členom.


17. 10. 2017 21.22 hod.

Pri príležitosti tejto, pre Slovensko, významnej udalosti sa v piatok 6. októbra 2017 konal v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského EMBL workshop, na ktorom odznelo množstvo užitočných informácií o prínose nášho plného členstva v EMBL pre vedeckú komunitu v SR.

EMBL workshop otvoril prof. Turňa, ktorý zdôraznil o význam členstva v EMBL a zároveň privítal jeho zástupcov EMBL Dr. Schumacher, Dr. Lachner, Dr. Beneša, Dr. Horosa a zástupcu Biomedicínskeho centra SAV Dr. Chovanca, ktorí poslucháčom poskytli niekoľko mimoriadne zaujímavých informácií o možnostiach využitia centrálnych laboratórií EMBL a ich jedinečnej infraštruktúry, ako aj o možnostiach zahraničných študijných pobytov určených pre doktorandov a mladých vedcov, čo nepochybne prispeje k urýchleniu progresu v oblasti molekulovej biológie a podpore mladých vedcov.

Veríme, že slovenskí vedci sa chopia tejto príležitosti a kombináciou svojho potenciálu a benefitov, ktoré im členstvo v EMBL ponúka, dosiahnu výsledky hodné svetovej úrovne.