Vedecký park UK usporiadal podujatie na podporu ekoinovácií

Riaditeľ Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. dňa 1. júna 2017 privítal v priestoroch Vedeckého parku UK vedecké inovatívne spoločnosti v rámci podujatia, na ktorom sa diskutovalo o aktuálnych projektoch VP UK a možnostiach budúcej spolupráce.


01. 06. 2017 18.47 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Prvým bodom podujatia bol projekt EcoInn Danube, v ktorom je Vedecký park UK zastúpený ako partner. Jeho cieľom je podporiť inovatívne myšlienky v oblasti ochrany životného prostredia a zvýšenie spolupráce jednotlivých aktérov na poli ekoinovácií. Aj preto sa na podujatí zišli inovatívne vedecké spoločnosti, aby hľadali možnosti spolupráce v tejto oblasti.

Prítomným tento projekt predstavila komunikačná manažérka Mgr. Nataša Dojčáková: „Projekt EcoInn Danube bol spustený v decembri 2016 v rámci Dunajského nadnárodného programu a potrvá do mája 2019. Je orientovaný prevažne na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť.  Do projektu je zapojených 16 organizácií z 12 europskych krajín. Hlavné piliere projektu sa zameriavajú na zvýšenie nadnárodnej spolupráce v oblasti ekoinovácií, podporu spájania dopytu a ponuky po ekoinováciách a tiež na vznik priestoru pre zdieľanie nápadov, tréningy a stretnutia ekoinovátorov. Preto si ceníme vašu účasť a zdieľanie postrehov či nápadov na tomto podujatí.“

V druhej časti programu informovala odborná riešiteľka Mgr. Viera Bordoy, M.Sc., o vznikajúcom Inkubátore Vedeckého parku UK: „Všetci, ktorí sa tu nachádzame, sme súčasťou ekosystému zameraného na inovatívne produkty a služby vychádzajúce z vedy a výskumu. A práve Inkubátor VP UK by mal slúžiť k prepojeniu s vedeckými firmami, aby sa tak uľahčila cesta či už študentom alebo vedcom k vzniku ďalších aktivít, ktoré budú tento ekosystém ďalej obohacovať. Z podnikateľského hľadiska by tiež mohlo zaujať zapájanie sa do sietí prostredníctvom projektov, na ktorých pracujeme. Napríklad spomínaný projekt EcoInn Danube cez schému Interreg.“

Záver podujatia sprevádzala voľná diskusia.

V priebehu mesiaca jún chystá Vedecký park v rámci projektu EcoInn Danube ďalšie stretnutie s odborníkmi z akademickej pôdy, ktorí budú prezentovať svoje názory o možnostiach riešenia problémov v oblasti ekoinovácií a ochrany životného prostredia.