Univerzita Komenského medzi TOP 500 univerzitami sveta: stúpla o 12 miest

Bratislava 6. apríla 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa opakovane umiestnila medzi päťstovkou najlepších univerzít sveta. V rebríčku Round University Ranking (RUR), kde je jediným reprezentantom zo Slovenska, obsadila 433. miesto. Polepšila si tak o 12 miest (v roku 2016 – 445. pozícia).


Rebríček, ktorý disponuje dátami od roku 2010, hodnotí 20 indikátorov v 4 základných oblastiach: vzdelávanie (40 % váha), výskum (40 % váha), medzinárodná diverzita (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). Za doterajších 8 rokov ranking hodnotil 930 najlepších svetových univerzít z 80 krajín sveta.

(Podrobná charakteristika jednotlivých indikátorov je k dispozícii v časti Metodológia na webstránke RUR: http://roundranking.com/library/methodology.html.)

Univerzita Komenského, ktorá sa v tomto roku nachádza na 433. mieste, dosiahla najvyššie „skóre“ v oblasti vzdelávania (220. miesto).

Prvé miesto v rankingu RUR obsadila Harvard University, na druhej pozícii je California Institute of Technology (Caltech) a na treťom University of Chicago. Päticu najlepších svetových univerzít v tomto rebríčku uzatvárajú Imperial College London (4. miesto) a Stanford University (5. miesto).

„Rebríčky najlepších svetových univerzít sú len jedným z hodnotiacich kritérií, s ktorými pracujeme. Patria však k populárnym indikátorom scientometrie a sú pre nás istým akademickým majákom ukazujúcim, v akom konkurenčnom medzinárodnom prostredí sa pohybujeme a kde by sme sa v ňom chceli dostať. Slúžia teda aj ako motivácia pre ďalšie zlepšovanie sa,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.