Vedecký park UK partnerom medzinárodného projektu EcoInn Danube

Dňa 15. februára 2017 sa v Bratislave, v rámci oficiálneho spustenia projektu EcoInn Danube, konala úvodná konferencia zameraná na priblíženie aktivít projektu odbornej verejnosti, ako i na zdôraznenie celospoločenského významu ekoinovácií a transferu technológií.


15. 02. 2017 14.16 hod.
Od: CVTI SR

V rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého súčasťou sú projekty Európskej teritoriálnej spolupráce Interreg, je aktuálne implementovaných päťdesiatštyri projektov. Tie boli vyselektované na základe dvojkolového hodnotenia výziev, pričom v úvodnej fáze bolo celkovo prijatých viac ako 570 projektových zámerov.

Cieľom projektu ECOINN Danube, ktorého je Vedecký park UK partnerom, a ktorý pripravilo a od decembra minulého roka koordinuje CVTI SR, je podpora inovatívnych myšlienok v oblasti ochrany životného prostredia a zvýšenie spolupráce jednotlivých aktérov na poli ekoinovácií. Projekt sa pritom bude orientovať na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť. Do projektu je zapojené okrem inštitúcií pôsobiacich v oblasti podpory výskumu a vývoja či podnikania aj akademické prostredie prostredníctvom univerzít.

Príklady, už úspešne realizovaných ekoinovácií a systému ich podpory predstavili  na podujatí dve slovenské spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. Voltia a.s., je reprezentantom e-mobility, teda ekologickej prepravy bez tvorby emisií, založenej na využívaní elektrickej energie. Voltia ponúka ako  službu úžitkové elektrické vozidlá, ktoré sa stávajú súčasťou vozových parkov rôznych firiem.     

Spoločnosť Solved – The Cleantech Company je projektom vychádzajúcim zo spolupráce medzi Slovenskom a Fínskom. Združuje  2000 expertov zo 60 krajín sveta s cieľom hľadania ekoinovatívnych myšlienok ich následných riešení pre mestá, developerov a podobne. Ako spomenul Radoslav Mizera zo Solved, na Slovensku je významná vývojárská časť spoločnosti budujúca plaformu pre spomínanú spoluprácu.

Implementácia projektu ECOINN Danube potrvá do mája 2019.

Zdroj: CVTI SR