Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského i fundované komentáre odborníkov UK k celospoločenským témam, to všetko prináša najnovšie aprílové číslo Našej univerzity.


25. 04. 2017 10.51 hod.
Od: Naša univerzita

Mesiac knihy sa na UK niesol aj v znamení Komenského zbierky kníh. Koľko kníh (a nielen tých) sa za dva marcové týždne podarilo vyzbierať vo všetkých fakultných knižniciach UK a kam vyzbierané kúsky poputovali, to sa dozviete na str. 7.

Štátny pedagogický ústav prednedávnom navrhol zvýšiť počet hodín dejepisu vo vyučovaní základných škôl. A kým niektorí v navrhovanej zmene vidia efektívny spôsob, ako zvrátiť nadšenie mladšej generácie pre extrémistické hnutia, iní sa domnievajú, že iba tento krok stačiť nebude. O tom, či dejepis na Slovensku bojuje len s nedostatkom hodín a či hodina navyše je automaticky zárukou i vyššej kvality výučby, píše viac doc. Viliam Kratochvíl z Filozofickej fakulty UK v komentári na str. 20.

Národná rada SR schválila začiatkom apríla uznesenie, ktorým po 19 rokoch zrušila Mečiarove amnestie. Rozhodnutie parlamentu teraz posudzuje Ústavný súd SR. Na to, aké scenáre v riešení vzniknutej situácie ešte môžu nastať, sme sa opýtali prodekana Právnickej fakulty UK Dr. Mariána Gibu. Nalistujte si str. 21.

Pri príležitosti nedávnych osláv 95. výročia slovakistiky na Filozofickej fakulte UK sme vyspovedali riaditeľku SAS doc. Janu Pekarovičovú, ktorá nám prezradila, čo sasisti chystajú v najbližšej dobe, ako cudzinci vnímajú slovenčinu, ale i to, aký záujem o štúdium našej materčiny hlásia zahraničné univerzity. Viac sa dočítate v rozhovore na str. 22 - 23.

S bežeckými maratónmi začal v 39-tich rokoch. Odvtedy ich absolvoval viac než 100, pričom jeho osobná štatistika ukazuje, že na maratónskej trati odbehol približne 1/8 obvodu Zeme po rovníku (teda asi 5000 km). Naštartujte sa inšpiratívnym maratónskym "príbehom" prof. Josefa Oborného z Fakulty telesnej výchovy a športu UK na str. 28 - 29.


Príjemné čítanie vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita - apríl 2017 (pdf súbor)