Zadania počas náhrady za prezenčnú výučbu (9. 3. - do odvolania) - DENNÍ študenti

denné štúdium / všetky seminárne skupiny


10. 03. 2020 09.25 hod.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 

 

Keďže sa v zmysle opatrenia rektora UK č. 7/2020 od 9. 3. 2020 až do odvolania prerušuje prezenčná forma výučby, venujte prosím pozornosť zadaniam nahrádzajúcim zrušené semináre z predmetu ÚSTAVNÉ PRÁVO ktoré sú zverejnené na webe Katedry ústavného práva, a to v časti dokumenty / sylaby

 

Pokiaľ ide o prednášky, k dispozícii budete mať, najneskôr v čase, kedy sa prednáška mala konať, a to v rámci aplikácie Stream po tom, ako sa prihlásite do fakultného e-mailu.

 

 

V prípade výberového predmetu POLITOLÓGIA PRE PRÁVNIKOV sa zrušená výučba (prednášky) nahrádzajú samoštúdiom. Nahraté prednášky (počnúc prednášku, ktorá sa mala konať 26. 3.) budú rovnako dostupné v aplikácii Stream. Prezentácie k prednáškam je možné nájsť tu:

https://marekdomin.webnode.sk/vyucba/

 

 

V Bratislave 10. 3. 2020

 

doc. JUDr. Marek Domin PhD.

zástupca vedúceho KÚP