Zadanie na semináre doc. Gibu 12. 11. 2019 z predmetu Štátoveda

seminárne skupiny doc. Gibu - 12. 11. 2019


07. 11. 2019 07.52 hod.

Článok BARANÍK, K.: Ústavodarná moc a politika, ktorého prečítanie je súčasťou zadania na seminár 12. novembra 2019, nájdete v zborníku (s. 31 - 55) dostupnom tu: https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2017.pdf

 

v Bratislave 7. 11. 2019

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

vedúci KÚP