Konferencia vo Vedeckom parku so zástupcami University of Massachusetts

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave sa 10. novembra 2016 vo Vedeckom parku konala konferencia s názvom „Innovative and Entrepreneurial Universities“. Hostia z americkej univerzity sa prišli podeliť o ich medzinárodné skúsenosti v rámci akademicko-podnikateľskej spolupráce.


10. 11. 2016 15.30 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Na úvod konferencie sa hosťom prihovoril veľvyslanec USA v Bratislave Adam Sterling. Uviedol, že Veľvyslanectvo USA podporilo túto udalosť kvôli potrebe prispieť k inovatívnym ideám, ktoré sa vo Vedeckom parku formujú v rámci medzinárodných výskumných partnerstiev. Podpora podnikania je podľa jeho slov jednou z hlavných misií Veľvyslanectva USA v Bratislave. Nielen preto, že pomáha ekonomike a tvorbe pracovných miest, ale tiež pomáha ľuďom vidieť svet novými pohľadmi. Adam Sterling vyjadril názor, že kľúčovým ekonomickým hnacím motorom na Slovensku je práve výskum, vývoj, inovácie a podnikanie.

 

Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave vo svojom príhovore odprezentovala aktuálny stav, špecifiká a výzvy podnikania Slovákov (GEM  Adult Population Survey - APS Data) a slovenských študentov (GUESSS Project), ekosystém slovenského podnikania a  ekosystém HEI podnikania, ktoré vychádzajú z kľúčových výskumných projektov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Verí, že by mohli prispieť k porozumeniu stavu niektorých kľúčových zložiek podnikateľskej univerzity ako napríklad podnikateľského vyučovania a učenia, príprave a podpory podnikateľov, výmene poznatkov a spolupráce.

 

Prof. Martin Margala venoval svoj úvod predstaveniu univerzity, na ktorej pôsobí (the University of Massachusetts, Lowell) a priblížil úspešne prebiehajúce programy (New Venture Initiative, DifferenceMaker, Mentor Program, Massachusetts Medical Device Development Center, Innovation Hub, Academic programs, Merrimack Valley Sandbox) a ich špecifiká, ktoré účinne napomáhajú k zrýchleniu procesu inovácie a podnikania v akademickom prostredí.

 

Jack M. Wilson, profesor a bývalý predseda University of Massachusetts prišiel s myšlienkou “zlatého inovatívneho trojuholníka” pre regionálny ekonomický rozvoj, čo znamená efektívne prepojenie  vlády - priemyslu - a univerzít. Tieto strategické aliancie sú podľa jeho slov kľúčom k výskumu a vývoju, podnikaniu a následnému ekonomickému rastu. Ako tri hlavné faktory úspešného globálneho podnikania uviedol technologické pokroky, liberalizáciu obchodu a voľnejší pohyb osôb. Verí, že efektívne prepojenie a spolupráca medzi vládou, priemyslom a univerzitami (cez výskum a pracovné sily) vedie k ekonomickému rozvoju krajiny.

 

V panelovej diskusii ďalej vystúpili Ellan Spero (MIT – Singapore University of Technology), Jana Volná (Univerzita Komenského v Bratislave), Gururaj Deshpande a Deborah Walden.

 

Účastníci konferencie v záverečnej diskusii veľmi ocenili rady a skúsenosti amerických “kolegov”. Mnohých do budúcna inšpirovali pri tvorbe stratégie úspešnej spolupráce akademickej a podnikateľskej sféry na Slovensku.