Unikátna 3D výstava dravcov vo Vedeckom parku UK

Vedecký park UK sa okrem vedy a výskumu snaží podporovať aj iniciatívy organizácií v prírodovedno-environmentálnej oblasti. Jednou z nich bolo aj umiestnenie unikátnej 3D výstavy dravcov v priestoroch Vedeckého parku UK.


13. 01. 2017 14.07 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku pripravila pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR výstavu "Sedím na vedení a je mi dobre" ako súčasť projektu LIFE Energia v krajine, ktorý je zameraný na ochranu vtákov pred účinkami elektrických vedení.

Expozícia znázorňuje na pozadí panoramatickej fotosteny reálne konzoly a drôty elektrického vedenia, na ktoré si návštevníci môžu sadnúť a odfotiť sa s letiacim dravcom. Ide o putovnú výstavu, ktorá bude umiestnená vo viacerých múzeách v rámci Slovenska. Vo vedeckom parku UK ju bolo možné zhliadnuť od decembra 2016 do konca marca 2017.

„Pri príprave výstavy projektu LIFE Energia bolo pre nás dôležité, aby bola zážitková a ľahko pochopiteľná a vyrobená s ohľadom na životné prostredie. Ako je známe, ľudská myseľ si skôr ako množstvo textu, s akým sa pri mnohých výstavách stretávame, zapamätá zážitok. Chceli sme, aby si návštevníci mohli exponáty chytať do rúk a preskúmať ich, aby si mohli sadnúť na skutočné elektrické vedenie a zažiť pocit, aký majú vtáky, keď sú v bezpečí a majú výhľad na okolie. Téma distribúcie elektriny sa týka každého z nás a je pre nás dôležité, aby sa ľudia dozvedeli, že je možné veci meniť k lepšiemu, že spolu s energetickými spoločnosťami môžeme zabezpečiť, aby boli elektrické stĺpy a drôty pre vtáky bezpečné. Výnimočnosť výstavy spočíva v jej jednoduchosti – každý si môže sadnúť na vedenie a urobiť si fotografiu #sedimnavedeni a zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí. Tým chceme pritiahnuť k tejto téme i ľudí, ktorí by sa o nej inak nedozvedeli. Cieľová skupina pre výstavu je od 15 rokov a my veríme, že výstava zasiahne na správnom mieste nielen mladú generáciu a že ukážeme, že namiesto negatívneho prístupu dokážeme aj na Slovensku meniť veci k lepšiemu. A to aj s ohľadom na životné prostredie – výstava je vyrobená na Slovensku, s použitím obnoviteľných surovín akým je drevo a papier a úplnou minimalizáciou plastov,“ informovala PR manažérka občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku Martina Brinzíková Badidová.