Vo Vedeckom parku UK nadväzovali medzinárodné kontakty akademická sféra s podnikateľskou

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v Bratislave v dňoch 12. – 13. októbra 2016 uskutočnilo podujatie Diplomatic, Economic and Academic Days (DEA), nad ktorým prevzala záštitu belgická princezná Léa. Súčasťou podujatia bola medzinárodná konferencia vo Vedeckom parku Univerzity Komenského (UVP UK) za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. a riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc.


13. 10. 2016 16.05 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Cieľom konferencie Diplomatic, Economic and Academic Days (DEA) v Bratislave bola podpora dohôd pre spoločné aktivity a vytváranie sietí medzi slovenskými a belgickými podnikateľmi a univerzitami.

Konferenciu otvoril rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý priblížil účastníkom aktivity a vízie Vedeckého parku UK. Podľa jeho slov je toto podujatie príležitosťou posilniť spoluprácu medzi jednotlivými univerzitami a prispieť k naplneniu cieľov slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Súčasťou programu bola aj prezentácia Vedeckého parku UK. Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., informoval o procese kreovania parku, o jeho funkciách, misiách i o formách spolupráce. „Vedecký park má v úmysle zvýšiť biomedicínsky výskum na Univerzite Komenského a prostredníctvom dynamickej štruktúry poskytnúť čo najväčší priestor pre spoluprácu výskumných tímov všetkých fakúlt univerzity,“ uviedol.

Univerzita Komenského pripravila toto podujatie v spolupráci s Cercle International Diplomatique et Consulaire (CIDIC) a združením UNICA, ktoré je poprednou inštitucionálnou sieťou vysokého školstva v Európe. Generálna tajomníčka siete UNICA Kris Dejonckheere vo svojom príhovore vyjadrila najmä potrebu internacionalizovať univerzity. 

Na konferencii vystúpili tiež František Simančík zo Slovenskej akadémie vied, Peter Kolesár z Neulogy, Petra Dzurovčinová zo SAPIE – Slovak Alliance for the Internet Economy a Gunter Gaublomme z BDA/VUB (Brussels Diplomatic Academy of VUB).