Výstava Sparks vo Vedeckom parku UK predstavila nevšedné „odtiene vedy“

Dňa 19. januára 2017 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave konalo slávnostné otvorenie putovnej európskej výstavy Sparks za účasti riaditeľa Vedeckého parku prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. Výstava by mala byť inšpiráciou a podnetom k angažovanosti obyčajných ľudí vo vede, výskume a inováciách.


19. 01. 2017 19.05 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Vedecký park sa svojimi aktivitami snaží pokryť čo najväčšiu časť oblasti vedy a výskumu. Dáva priestor inováciám a zaujímavým nápadom. Presne tie sú doménou výstavy, ktorá vznikla ako súčasť európskeho projektu Sparks objavujúceho nové spôsoby zapájania ľudí do vedeckého výskumu a inovácií. Výstava sa koná pod vedením Európskej siete vedeckých centier a múzeí Escite, a jej plánom je počas rokov 2015 až 2018 navštíviť múzeá, vedecké centrá a výskumné inštitúcie 29 európskych krajín.

Expozície umiestnené v priestoroch Vedeckého parku predstavujú príbehy ľudí, ktorí vďaka dostupným technológiám a vlastným informáciám svojpomocne zostrojili efektívne riešenie problému, s ktorým sa potykajú tisícky ľudí po celom svete. Príkladom je vlastné medicínske zariadenie na zvládanie cukrovky, či rozostavanie meračov znečistenia ovzdušia v meste, aby sa dalo zistiť, kde sa dá poskytnúť čo najzdravšie prostredie pre ľudí. Súčasťou výstavy je aj umelecká sekcia, ktorá predstavuje víziu toho, kam sa takáto iniciatíva môže v najbližších rokoch posunúť.

„Som rád, že sa táto výstava koná práve u nás, keďže jedným z poslaní parku je podporovať a popularizovať vedu,“ uviedol vo svojom príhovore riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Zaujímavé vedecké experimenty, najnovšie technológie vyvinuté bežnými ľuďmi, inšpirácia v podobe úspešných príkladov z celej Európy... to všetko nájdete na výstave Sparks do 17. marca 2017 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.