Konferencia Re-Industrialisation of the European Union 2016

Jedna z najrozsiahlejších akcií v rámci slovenského predsedníctva v EÚ, konferencia Re-Industrialisation of the European Union 2016, sa zameriava na oblasť nanotechnológií, biotechnológií, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Konferencia REinEU 2016 sa uskutoční v dňoch 26. - 28. októbra v Bratislave.


13. 05. 2016 11.16 hod.

Cieľom konferencie REinEU 2016 je upriamiť pozornosť na význam vedy, výskumu a inovácií. Prezentovať sa bude nielen medzinárodná komunita z oblasti vedy a výskumu, ale aj zástupcovia komerčnej sféry. 

V rámci konferencie REinEU 2016 sa môžete tešiť aj na expozície progresívnych podnikov a univerzít, rozsiahly matchmaking, posterovú sekciu a návštevy podnikov v Bratislave a okolí.

Bližšie informácie o konferencii nájdete na oficiálnej webovej stránke.

 

Konferencia je organizovaná Centrom vedecko-technických informácií (CVTI SR).