Vedecký park súčasťou reportáže o vedeckých grantoch UK


16. 05. 2016 13.03 hod.

Pri príležitosti odovzdávania grantov UK mladým vedcom v hodnote takmer 300 tisíc EUR bola natočená reportáž verejnoprávnou televíziou RTVS, v rámci ktorej bola upriamená pozornosť tiež na interdisciplinárny výskum možný aj vďaka Vedeckému parku UK. 

Interdisciplinárny výskum umožňuje spoluprácu na projektoch medzi študentami z rôznych odborov, napr. biológie a práva, farmácie a manažmentu, a pod. 

Reportáž nájdete v archíve RTVS, konkrétne vo večernom spravodajstve z dňa 15/5/2016, stopáž 37:17.