Prezentácia Vedeckého parku na konferencii v Bruseli

Vedecký park UK v Bratislave (CUSP) sa dňa 15.10.2015 prezentoval na konferencii Contribution of the Slovak Republic to the ERA, New Research Infrastructure, ktorá bola zorganizovaná ako vedľajšia udalosť Európskeho týždňa regiónov a miest - OPEN Days 2015.


18. 10. 2015 14.10 hod.

Cieľom konferencie bolo predstavenie 11 univerzitných parkov a výskumných centier s rôznymi zameraniami založenými v Bratislave, Košiciach, Martine, Nitre a Žiline. Bola vytvorená brožúra, kde sú prezentované všetky vedecké parky a centrá predstavujúce najmodernejšie vedecké aktivity na Slovensku.

Bližšie informácie spolu s programom, prezentáciami a fotkami sú dostupné na webe SLORD-u (Slovak Liaison Office for Research and Development).

 

Brožúra o vedeckých parkoch a centrách na Slovensku.

Prezentácia Vedeckého parku UK v Bratislave.