Zamestnanci

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Michal Druga, PhD.

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Natália Forgáčová

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Askar Gafurov, PhD.

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Peter Galamboši

Vedecký park UK,
Zamestnanec
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná