Zamestnanci

Viliam Skladaný

Vedecký park UK,
mechanik, opravár strojov a zariadení (b
02/205 35 110

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík CSc.

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Tomáš Szemes PhD.

Vedecký park UK,
odborný zamestnanec účtovníctva a financ

Mgr. Júlia Šarkanová

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Katarína Šoltys PhD.

Vedecký park UK,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Renata Tesařová

Vedecký park UK,
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
02/205 35 807

Ing. Ilja Tokoš

Vedecký park UK,
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
02/205 35 110

prof. RNDr. Ján Turňa CSc.

Vedecký park UK,
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
1 2 [3]