Zamestnanci

Mgr. Renata Tesařová

Vedecký park UK,
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
02/205 35 807

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Vedecký park UK,
odborný zamestnanec účtovníctva a financ

Milan Veselý

Vedecký park UK,
mechanik, opravár strojov a zariadení (b
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7]