Zamestnanci

Anna Krištofová

Vedecký park UK, Vedecký park UK
upratovačka

Mgr. Lenka Levarská, PhD.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/205 35 633
Miestnosť
233
Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
Telefón
02/205 35 633
Miestnosť
233
Publikačná činnosť

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/205 35 640
Miestnosť
329
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ing. Miriam Marčišová, PhD.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
Publikačná činnosť

Ing. Michal Nemec

Vedecký park UK, Vedecký park UK
finančný manažér VP UK
Telefón
02/205 35 707
VoIP
25707
Miestnosť
507

Ing. Martina Poizlová

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ

Mgr. Simona Rezáková

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Viliam Skladaný

Vedecký park UK, Vedecký park UK
mechanik, opravár strojov a zariadení (b
Telefón
02/205 35 110