Zamestnanci

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Šajter

Vedecký park UK, Vedecký park UK
Projektový manažér
Telefón
02/205 35 807
VoIP
25 807
Miestnosť
507

Mgr. Júlia Šarkanová

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mária Škrípová

Vedecký park UK, Vedecký park UK
upratovačka

RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Renata Tesařová

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
Telefón
02/205 35 807

Ing. Ilja Tokoš

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
Telefón
02/205 35 110

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedúci zamestnanec výskumného a vývojové
Publikačná činnosť

Bc. Kamila Žitňanská

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ