Zamestnanci

Mgr. Renata Tesařová

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
Telefón
02/205 35 807

Ing. Ilja Tokoš

Vedecký park UK, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ
Telefón
02/205 35 110

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Vedecký park UK, Vedecký park UK
vedúci zamestnanec výskumného a vývojové
Publikačná činnosť