Vízia a misia

VÍZIA

Dnes vyvíjame vašu budúcnosť.

MISIA

CUSP slúži ako platforma pre spoluprácu v rôznych oblastiach vedy a výskumu. 

Výsledkom sú nové inovatívne riešenia, ktoré spájajú akademický výskum s potrebami trhu.

 

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"