Partneri
Ecocapsule s.r.o. / Ecocapsule Holding a.s.

Vývoj, dizajn a výroba energeticky sebestačného mobilného ekologického mikrodomu rovnakého mena.

FABLAB Bratislava

Platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov a širokú verejnosť s najmodernejšími technológiami výroby 21. storočia.

GENETON s.r.o.

Príprava a analýza DNA vzoriek v jednom z najlepšie vybavených laboratórií na Slovensku s tímom špičkových odborníkov na molekulárnu biológiu a genetiku.

GOSPACE Tech s.r.o.

Vývoj inteligentných senzorov, autonómnych zariadení a inteligentných aplikácii, napríklad v oblasti parkovania.

INCLUSIVE4ALL s.r.o.

Priemyselná integrácia digitálnych tlačových procesov do infraštruktúry prinášajúca potenciál pre inováciu.

SENSONEO j.s.a.

SMART riešenia manažmentu odpadov pre optimalizáciu nákladov inteligentných miest a spoločností a zníženie ekologickej zátaže na životné prostredie.
GHC GENETICS SK, s.r.o.

Prediktívne genetické testovanie v celej šírke vykonávané tímom uznávaných špičkových odborníkov pre prácu s DNA na najmodernejšom prístrojovom vybavení.

MAKERS s.r.o.

Internet vecí a realizácia IoT projektov pre reálny život a reálny biznis, automatizácia budov, SCADA a vývoj softvéru.

Nadácia Výskum Rakoviny
Podpora a propaganda základného, translačného aj klinického výskumu nádorových ochorení s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.

OPTIMA IDEAS, s.r.o.
Technologicko-konzultačná spoločnost zameraná na zavádzanie inovatívnych informačných technológii akými sú cloud computing a umelá inteligencia.

SLOVGEN s.r.o.
Špičkovo vybavené diagnostické laboratórium pre analýzu DNA zvierat pomocou najmodernejších molekulárno-biologických metód.

TRISOMYtest, s.r.o.
Neinvazívne prenatálne vyšetrenia, ktoré už v prvých troch mesiacoch gravidity dokážu vylúčiť vybrané chromozómové poruchy plodu.