InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Prednáška "Nový Life Science priemysel" 7.5.2019

V jedinečnej prednáške pre záujemcov z oblasti IT, biznisu aj life science predstavíme mladú firmu "mySugr" ako úspešný príklad nového life science priemyslu.


25. 04. 2019 13.18 hod.

Pozývame Vás na prednášku "Nový life science priemysel“, ktorá nadväzuje na prejavený záujem účastníkov pilotnej prednášky "Prečo a ako komercializovať výskum v life sciences" o túto tému z oblasti life science. V praktickej prednáške vám predstavíme mladú firmu "mySugr" ako úspešný príklad nového life science priemyslu. Firma bola v roku 2017 kompletne odkúpená Diabetes Care divíziou Roche. Primárne produkty mySugr sú aplikácie certifikované ako medicínske prístroje. Na prednáške sa dozviete viac nielen o vývoji produktu, jeho súčasnom stave a konkurencii, ale aj o tom, ako mySugr funguje vo vnútri spoločnosti a aké sú jej plány do budúcna.

Prednáška sa uskutoční 7.5.2019 od 17.00 - 18.00 v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave.

Registrácia na prednášku