InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Social entrepreneurship 3 „Social Change“, 30.4.2019

Záujemcovia o sociálne prospešné podnikanie sa stretli v utorok 30.4.2019 na treťom zo série jarných workshopov Social Entrepreneurship.


03. 06. 2019 15.28 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Téma tretieho workshopu Social Entrepreneurship, ktorý organizoval Inkubátor VP UK v spolupráci s občianskym združením Mladiinfo.Slovensko, bola „Social Change“. Cieľom workshopu bolo pomôcť účastníkom detailne vidieť a definovať problémy v ich okolí a hľadať na ne konkrétne spoločensky prospešné riešenia. Účastníci workshopu sa pod vedením výbornej facilitátorky Mgr. Ivany Petriskovej detailne zamysleli nad svojimi sociálne prospešnými nápadmi, aby hlbšie hľadali odpovede jednak z hľadiska sociálneho dopadu ich nápadov, ako aj z hľadiska problému, ktorý chcú svojimi nápadmi riešiť z individuálneho, kultúrneho, materiálneho, či spoločenského hľadiska. Prínosom pre účastníkov workshopov Social entrepreneurship je príležitosť zapojiť sa so svojimi nápadmi do súťaže Social Impact Award Slovakia 2019 a vyhrať zaujímavé ceny.