InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Nový life science priemysel, 7.5.2019

V rámci cyklu prednášok z oblasti komercializácie výskumu v life science sa v utorok 7.5.2019 uskutočnila prednáška na tému „Nový life science priemysel“.


03. 06. 2019 15.29 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Prednášku pripravil Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub v Bratislave a spoločnosťou mySugr. Prednášateľ Milan Steskal predstavil nový life science priemysel na príklade mladej úspešnej firmy mySugr, ktorá bola v roku 2017 kompletne odkúpená Diabetes Care divíziou farmaceutickej spoločnosti Roche. Účastníci sa na prednáške dozvedeli ako vyzeral vývoj hlavného produktu firmy - aplikácie pre diabetikov certifikovanej ako medicínsky prístroj, ako vyzerá produkt teraz, akým vývojom si prešla firma od jej vzniku, ako funguje zvnútra, i to, aké sú jej plány do budúcna. O aktuálnosti a zaujímavosti témy svedčí množstvo otázok od účastníkov prednášky počas jej priebehu i po jej skončení.