InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Právna podpora pre startupy a scale-upy 7.12.2018

Dňa 7.12.2018 sa stretli študenti práva na UK s firmami pôsobiacimi vo VP UK a spolupracujúcimi s Inkubátorom VP UK, aby riešili ich právne otázky.


07. 01. 2019 12.47 hod.

Ide o efektívnu vzájomnú spoluprácu a prepájanie akademickej sféry s praxou. Podujatie sa konalo ako súčasť „Právnej kliniky pre startupy“, kde študenti Právnickej fakulty UK pod vedením skúsených lektorov a mentorov z právnickej praxe riešia konkrétne právne problémy zapojených startupov/scale-upov. Startupy/scale-upy v úvode prezentácie predstavili svoju firmu a produkt a následne predložili študentom svoje právne problémy, ktoré sa týkali rôznych právnych a ekonomických oblastí. Po prezentáciách študenti v skupinách ďalej komunikovali so zástupcami jednotlivých firiem a dávali im doplňujúce otázky. Výstupom pre startupy/scale-upy bude vypracované nezáväzné právne stanovisko k predloženým právnym problémom.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.