InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Prečo a ako komercializovať výskum v life science, 28.2.2019

Inkubátor VP UK pripravil vo štvrtok 28.2.2019 v spolupráci s organizáciou Global Shapers Hub v Bratislave pilotnú prednášku z oblasti life sciences.


03. 06. 2019 15.23 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Cieľom prednášky bolo priblížiť predovšetkým vedeckým pracovníkom a študentom možnosti zhodnotenia vedeckých poznatkov, prebudiť a podporiť záujem o life sciences a ich aplikované využitie v praxi. Prednášateľ Adam Marťák M.SC predstavil na úvod účastníkom prednášky aktivity neziskovej organizácie Global Shapers, ktorá vznikla pod záštitou Svetového ekonomického fóra, ako aj svoje doterajšie skúsenosti a súčasné aktivity v oblasti life science. V pútavej prezentácii sa ďalej venoval podstate life science priemyslu, poukázal na tradičný a nový pohľad naň, a na nové nastupujúce trendy. Následne otvoril hlavné oblasti komercializácie výskumu v life science priemysle, ktoré sa týkali duševného vlastníctva, regulácie, financovania a interdisciplinárnych tímov. Po skončení prednášky nasledovali otázky z publika a účastníci mali možnosť zvoliť si témy z komercializácie v life sciences, ktorým by sa radi venovali na ďalších prednáškach z cyklu life science.

Prednášku pripravil Inkubátor VP UK v spolupráci s organizáciou Global Shapers Hub v Bratislave.