InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Social entrepreneurship 1 „Idea Generation“, 4.4.2019

V mesiacoch apríl - máj 2019 pripravil Inkubátor VP UK v spolupráci s Mladiinfo.Slovensko sériu workshopov pre záujemcov o spoločensky prospešné podnikanie.


03. 06. 2019 15.25 hod.

Prvý workshop pod názvom „Idea Generation“ sa uskutočnil v utorok 4.4.2019. Účastníci sa na workshope pod vedením skvelých facilitátoriek Mgr. Ivany Petriskovej a Mgr. Dajany Dimitrieska oboznámili s metódami generovania sociálne prospešných nápadov a neskôr v tímoch prakticky rozvíjali svoje zručnosti pre ich tvorbu a hodnotenie. V príjemnej a tvorivej atmosfére workshopu sa učili zadefinovať problémy vo svojom okolí, i to, ako k nim vytvoriť spoločensky prospešné nápady a ako špecifikovať svoju cieľovú skupinu. Po skončení workshopov majú účastníci príležitosť zapojiť sa so svojimi nápadmi do súťaže Social Impact Award Slovakia 2019 a vyhrať zaujímavé ceny.