InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Social entrepreneurship 4 „Business modelling“, 14.5.2019

V utorok 14.5.2019 sa uskutočnil posledný zo série jarných workshopov Social Entrepreneurship.


03. 06. 2019 15.30 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Workshopy Social entrepreneurship pripravil v letnom semestri Inkubátor VP UK v spolupráci s občianskym združením Mladiinfo.Slovensko. Účastníci posledného workshopu sa učili pochopiť rozdiely medzi jednotlivými podnikateľskými modelmi, i to, ako zvalidovať a zhodnotiť vlastný spoločensky prospešný nápad. S podporou skvelých facilitátoriek Mgr. Ivany Petriskovej a Mgr. Dajany Dimitrieska v príjemnej atmosfére workshopu premýšľali a riešili návrhy vlastných kvalitných a udržateľných biznis modelov pre svoje nápady. Pomocou účinných metód potom validovali a zhodnotili svoje nápady s cieľom posunúť tieto nápady bližšie k zrealizovateľnému spoločensky prospešnému biznisu. Prínosom pre účastníkov workshopu je tiež možnosť zapojiť sa do súťaže Social Impact Award Slovakia 2019 vyhrať zaujímavé ceny.