InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave úspešná v twinningovej schéme Horizontu Európa!

Univerzita Komenského v Bratislave, zastúpená Vedeckým parkom, získala významný grant v twinningovej schéme s projektom, ktorý má názov FORGENOM II - Fostering Excellence in Advanced Genomics and Proteomics Research at Comenius University in Bratislava.


23. 02. 2024 14.18 hod.
Od: Vedecký park UK

SR získalo v danej výzve iba 3 úspešné projekty. Okrem UK v BA získali takýto grant v poslednej uzávierke (kód výzvy: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02) Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Hlavným zámerom projektu je zvýšiť vedeckú excelentnosť Vedeckého parku Univerzity Komenského a zvýšiť výskumný profil inštitúcie a jej zamestnancov v oblasti biomedicínskej genomiky, proteomiky a bioinformatiky prostredníctvom cieleného networkingu a mentoringu a školiacich aktivít s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami v oblasti genomiky, proteomiky a bioinformatiky – European Molecular Biology Laboratory (EMBL) a univerzitou Milano-Bicocca.

Projekt FORGENOM má za cieľ zvýšiť vedeckú úroveň, kvalitu výskumu, medzinárodnú viditeľnosť a konkurencieschopnosť Univerzity Komenského prostredníctvom cielených twinningových aktivít zameraných na kariérny rozvoj, transfer znalostí, inštitucionálny rozvoj, výmenu osvedčených postupov a networking.

Realizácia projektu začne od 1.5.2024.