InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Výzva START-UP Chile SEED G22

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje o výzve pre podniky v rannom štádiu s tendenciou rásť a otvoriť sa pre Latinskú Ameriku.


25. 01. 2019 10.12 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje podnikateľskú verejnosť o výzve, ktorej predmetom je program: Akcelerátor pre podniky v rannom štádiu, ktoré majú tendenciu rásť a otvoriť sa pre LATAM, ale aj do sveta a vytvárať partnerstvá pre globálne sieťovanie, vyhlásená v Čile. Cieľom je podpora podnikateľského prostredia, podpora partnerstiev, kultúry a inovácií v Čile, rast v rámci regiónu LATAM, ale aj do celého sveta.


Výzva je vyhlásená START-UP Chile, verejným akcelerátorom zriadeným vládou Čile s cieľom napomáhať podnikateľom realizovať startupy. START-UP Chile je lídrom medzi akcelerátormi v LATAM, v TOP 10 vo svete a jedným z najväčších a najviac diverzifikovaných startup komunít vo svete. Aktuálne má v portfóliu 1616 startupov, z toho 55% aktívnych v celkovom objeme 1,4 mld. USD.

Výzva je otvorená od 22.1.-12.2.2019(17:00 GTM-3)

Výzva je určená pre podnikateľské subjekty s cieľom vytvárania partnerstiev, transferu startupov a ich uvedenia do života v teritóriu Čile, LATAM...

Samotný text obsahu výzvy, ako aj komplexné bližšie podmienky nájdete na webovej stránke http://www.startupchile.org/programs/seed/

V prípade potreby kontaktujte nasledovné kontaktné osoby:
Paula Enei
International Networks Executive
E-mail:paula.eneistartupchile.org 
Tel.: +56 2 28624339