InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Workshopy sociálneho podnikania - SIA letný inkubátor

V mesiacoch júl – august 2019 pripravil Inkubátor VP UK v spolupráci s Mladiinfo.Slovensko sériu troch workshopov počas ktorých budú môcť tímy finalistov Social Impact Award ďalej rozvinúť svoj nápad na sociálne podnikanie počas intenzívneho letného inkubačného procesu s podporou mentorov, expertov aj od seba navzájom.


12. 07. 2019 14.25 hod.

Termíny realizácie workshopov  a ich zameranie sú nasledovné:

3.7. 2019 Úvodný bootcamp

Jednodňový workshop pre 13 vybraných nápadov, ktoré boli ohodnotené porotou SIA Slovakia 2019. Účastnici sa naučili ako otestovať potenciál nápadu pomocou prototypovania. Zamysleli sa nad biznis model svojho sociálneho nápadu. Do najbližšieho stretnutia budú finalisti overovať svoj nápad pomocou zákazníckeho prieskumu, aby odhalili potenciál úspešnosti na trhu ako aj u samotných zákazníkov a cieľových skupín.  

1.8. 2019 Prototyp seminár

Tímy, ktoré úspešne absolvujú zákaznícky prieskum pozývame na prototyp seminár. Na tomto seminári sa naučia ako otestovať svoj nápad aj ďalej. Finalisti sa teda zamyslia nad prototypom svojho produktu alebo skužby, teda vytvoria prvý vzorový výrobok, ktorý následne budú overovať v praxi cez rôzne kanály podľa typu nápadu

28.8. 2019 Vytvorenie webu & spustenie kampane

Posledný zo série workshopov naučí účastníkov ako získať prvých zákazníkov a overiť si funkčnosť nastaveného biznis modelu s ohľadom na sociálny dopad, čo v sociálnom podnikaní je veľmi dôležitá súčasť celého procesu. Takisto budú mať účastníci možnosť pripraviť si krátke video a spustiť verejnú kampaň, kde najlepší projekt podľa verejného hlasovania získa "Cenu sympatie" Social Impact Award 2019. 

2.10. 2019 Finálne prezentácie

Slávnostné ukončenie programu. Účastníci budú mať možnosť odprezentovať svoj nápad a dosiahnuté výsledky pred pozvanými mentormi, investormi a biznis anjelmi.  Najlepšie 3 projekty získajú mikroinvestíciu na realizáciu svojho sociálne prospešného nápadu.