InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

WORKSHOP "BIZNIS MODEL PRE PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD" 21.11.2018

Na čo si dať pozor a ako vytvoriť kvalitný biznis model pre podnikateľský nápad? Na tieto a ďalšie otázky dostali študenti odpovede na skvelom biznis workshope.


09. 12. 2018 08.04 hod.
Od: Inkubátor VP UK

Inkubátor VP UK pripravil v stredu 21.11.2018 zaujímavý biznis workshop pre študentov a spolupracovníkov UK o projektovaní vlastného biznis modelu. Zaujímavý obsah, výborne pripravený lektor Mgr. Miloš Mrva, PhD. z Fakulty managementu UK ako aj priateľská, interaktívna atmosféra a otvorená diskusia na workshope inšpirovali jeho účastníkov k premýšľaniu o vlastnom podnikaní. Účastníci workshopu získali množstvo užitočných a praktických informácií z prostredia podnikania a projektovania podnikateľského modelu. Dozvedeli sa, čo všetko treba brať do úvahy pri tvorbe vlastného biznis modelu, ako funguje biznis model canvas, ako rozmýšľať o biznis pláne komplexne a neprehliadať segmenty, ktoré môžu byť pre úšpešný biznis kľúčové. Ďakujeme účastníkom za výbornú spätnú väzbu a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu ツ