InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Mesačná stáž v Cambridge Innovation Centre v Bostone

Predpokladaný termín 2/2019, registrácia začína 16.11.2018. Mesiac v Bostone je vyskladaný veľkým množstvom hodín mentoringu, workshopov, návštev zaujímavých amerických inkubátorov a taktiež možnosti zažitia neopakovateľnej atmosféry coworkingového centra v CIC.


08. 11. 2018 10.47 hod.
Od: Slovak Business Agency

Výzva na prihlasovanie je otvorená od 16.11.2018 do 02.12.2018. Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti a povinných príloh na e-mail: stazesbagency.sk alebo na adresu Slovak Business Agency, Oddelenie Inkubácie a stáží, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Dokumentácia potrebná k prihláseniu bude doplnená v deň otvorenia prihlasovania 16.11.2018:

  • Žiadosť,
  • Projektový zámer žiadateľa
  • Prezentácia projektu/startupu/nápadu (forma .pdf alebo .ppt, rozsah max 10 slides),
  • CV vybraných zástupcov žiadateľa, súčasťou ktorého je súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Vyhlásenie MSP + prehľad o prijatej štátnej pomoci
  • Ostatné vyhlásenia (vyhlásenie oprávnenosti žiadateľa k projektu a vyhlásenie o kontrole)

Plné znenie výzvy si môžete pozrieť TU.

Iniciatíva Startup Sharks je realizovaná prostredníctvom Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR a financovaná zo štátneho rozpočtu.