InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Biznis workshop „BIZNIS MODEL PRE TVOJ PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD“

Ako reálne vytvoriť kvalitný a funkčný biznis model pre podnikateľský nápad sa dozvedeli a naučili študenti z rôznych fakúlt UK, ktorí prišli v stredu 30.5.2018 do Vedeckého parku UK na tretí biznis workshop nášho podnikateľského Inkubátora UVP.


11. 06. 2018 10.20 hod.

Ako reálne vytvoriť kvalitný a funkčný biznis model pre podnikateľský nápad sa dozvedeli a naučili študenti z rôznych fakúlt UK, ktorí prišli v stredu 30.5.2018 do Vedeckého parku UK na tretí biznis workshop nášho podnikateľského Inkubátora UVP. Biznis workshop výborne lektoroval skúsený lektor Mgr. Miloš Mrva, PhD. z FM UK a zaujímavými mentorskými radami vhodne dopĺňal pozvaný zástupca investorskej komunity Mgr. Slavomír Hruška.

Šikovní účastníci workshopu pri tvorbe spoločného biznis modelu pre podnikateľský nápad aktívne diskutovali a riešili svoje otázky a zámery v uvoľnenej tvorivej atmosfére nielen počas workshopu, ale i po jeho skončení. Z workshopu si odniesli nové poznatky, skúsenosti, vzájomné kontakty a tiež konkrétny návrh biznis modelu. Ďakujeme za pozitívne ohlasy na workshop a tešíme sa na jesenné biznis aktivity pripravované pre študentov UK ツ