InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Druhý biznis workshop pre študentov UK

Vo štvrtok 24.5. sa uskutočnil druhý zo série biznis workshopov pre študentov UK na tému "Prezentovanie podnikateľského nápadu pred investorom".


01. 06. 2018 11.20 hod.
Od: Inkubátor UVP

Na prvom workshope sa naši podnikaví študenti z rôznych fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (UK) naučili ako hľadať a generovať nápady a identifikovať podnikateľskú príležitosť.

Účastníci druhého biznis workshopu dostali možnosť predstaviť a prezentovať svoj podnikateľský nápad priamo pred investorom. Pozvanie na biznis workshop prijal zástupca investorskej komunity p. Mgr. Slavomír Hruška, ktorý spoločne s lektorom Mgr. Petrom Marcinom, PhD. poskytol prezentujúcim účastníkom workshopu cenné rady, skúsenosti a mentoring k hľadaniu investorov, investičných zdrojov a prezentovania nápadu pred investorom.

Tešíme sa na ďalší workshop ツ