InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Komercializácia

Pre investorov, partnerov zákazníkov, ktorí hľadajú zaujímavé inovatívne výskumné nápady a riešenia s významným potenciálom ich komerčného využitia v praxi, ponúkame prehľad výskumných ideí, ktoré aktuálne riešia naši výskumníci. Pre viac informácií k možnostiam spolupráce a komercializácie prosím kontaktujte: cuspiuniba.sk.

Výskumná idea I11. 07. 2018

Production of recombinant proteins with potential use in pharmaceutical, food or chemical industry

Výskumná idea II11. 07. 2018

Design and optimization of production and purification processes in laboratory scale

Výskumná idea III11. 07. 2018

Design and construction of new expression systems based on bacterial hosts with use in laboratory practice or industrial protein production

Výskumná idea IV11. 07. 2018

Application of bacteriophages against bacterial infections in personal based medicine

Výskumná idea V11. 07. 2018

Aplication of Bacteriophages in food industry